CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUY HOẠCH ĐÔ THỊ NHÀ PHỐ NHƠN TRẠCH

công-bố-công-khai-quy-hoạch-đô-thị-nhà-phố-nhơn-trạch,cong-bo-cong-khai-do-thi-nha-pho-nhon-trach,nhà-phố-nhơn-trạch,nha-pho-nhon-trach,

0
743
Rate this post

CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUÝ HOẠCH ĐÔ THỊ NHÀ PHỐ NHƠN TRẠCH

 

Hình thức công bố dự án đô thị Nhơn Trạch :

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày duyệt, kế hoạch xây dựng bản đồ (tổng thể, tổng thể, địa phương chỉnh sửa), bản đồ thiết kế đồ phải được kiểm tra cơ bản public works. The options of the condition, the model and design of the condition, the terms are defined in the 3 Điều này, có thể chọn một hoặc các công thức công khai như sau:

  1. Trưng bày thường xuyên, liên kết bản vẽ, mô hình, pa nô tại các cơ sở: Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Ủy ban nhân dân huyện, huyện, phường, xã, thị trấn, Ban Quản lý khu vực to standstudy in Khoản 2 Điều 3 Quy định này, Trung tâm triển lãm và thông tin về quy hoạch đô thị và tại khu vực lập quy hoạch;
  2. Thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng; the information of the Own Owners of the Quark – The Architectural, Need for the State, District and Các Ban Quản lý khu vực được xem là Khoản 2 Điều 3 Quy định này;
  3. In action to allocate wide.

 

Các cơ quan có trách nhiệm tổ chức công trình nhà ở quy hoạch đô thị Nhơn Trạch :

  1. Sở Quy hoạch – Kiến trúc có trách nhiệm công việc dự án chung cư Thành phố; phối hợp với các hạt nhân dân của quận, hiệp hội có liên quan đến tổ chức công việc công khai dự án chung của dự án, huyện.
  2. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới, Quản lý đầu tư – xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quản lý Khu đô thị Tây Bắc, Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản the Administrative Tools and Established Your Managed Các thành viên Ban Quản lý được thành lập theo Nghị định số 02/2006 / NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới và Nghị định số 29/2008 / NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định khu vực, khu chế xuất và khu kinh tế (sau đây viết tắt là Ban Quản lý khu đô thị) có trách nhiệm chủ trì, hợp tác Ủy ban nhân dân quận, huyện có liên quan đến công việc khai thác đồ án quy hoạch, dự án đô thị đã được cấp phép kiểm định trong phạm vi r anh giao giao dịch,
  3. UBND các quận, huyện có trách nhiệm thực hiện, hợp tác với Sở Quy hoạch – Kiến trúc để làm công việc dự án quận hợp lệ, huyện; general works to the plans plans in the urban plan, spec plan plan, interval planing plan 1/2000, cost chiarray scheme 1/500, the urban design designed for the primary areas of areas to the district, except for the urban plans in the Khoản 2, Điều Khoản 5 Điều này.
  4. Go to the UBND các thị trấn có trách nhiệm công việc công khai dự án thị trấn quy hoạch chung.
  5. Chủ đầu tư dự án đầu tiên xây dựng công trình theo quy định chi tiết tỷ lệ chi tiết 1/500, có trách nhiệm chủ trì, hợp tác với Ủy ban nhân dân quận, huyện có liên quan (hoặc Ban quản the real estate area if the first project building in the range of the Ban management of the region) to jobs to publish the scheme of a chiorgo 1/500 was approved authority.

Nội dung công trình công trình dự án đô thị Nhơn Trạch :

Nội dung công bố công khai quy hoạch bao gồm các nội dung cơ bản của đồ án có thể hiển thị qua các bản vẽ, mô hình, pa nô, quyết định phê duyệt và quản lý Quy tắc trong đồ án dự án đô thị, have been designed for the urban, except of the internal sites of an ninh, an ninh quốc gia.

 

Sàn giao dịch Bất Động Sản Đất Vàng

+ Trụ sở chính: A21-22 Đường D4, P. Tân Hưng, Q.7, TPHCM.

+ VP1: 127A Nguyễn Cao, Phú Mỹ Hưng, Q7, TPHCM

+ VP2: 743 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phú Hữu Q.9, TPHCM

Website: www.datvanggroup.com

Hotline: 09.199.09.399 – 094.9999.524

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here